Werkwijze

Onderzoek
Tijdens een eerste gesprek sta ik samen met de ouders uitgebreid stil bij de ontwikkeling van hun kind. Vragen en zorgen worden besproken. Soms is dit eerste gesprek al voldoende om weer verder te kunnen. In andere gevallen is nader onderzoek nodig. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Intelligentieonderzoek
  • Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Observatie van het kind thuis, op school of tijdens spel

Begeleiding
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, kijk ik samen hoe ouders en kind het beste verder kunnen worden begeleid. Altijd in overleg met elkaar. Verdere begeleiding kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:

  • Sociale vaardigheidstraining
  • Ouderbegeleiding
  • Gezinsgesprekken
  • Begeleiding op school

Soms is een doorverwijzing nodig.