Aanmelding en kosten

Ouders kunnen hun kind op eigen initiatief aanmelden. Na een telefonische aanmelding (06-42372598) of aanmelding via het contactformulier vindt er een intakegesprek met de ouders en/of de jongere plaats. Dit intakegesprek vindt thuis plaats, in de eigen vertrouwde omgeving.

De kosten voor het intakegesprek en eventueel vervolgonderzoek kunnen worden betaald uit een persoonsgebonden budget. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek, breng ik advies uit.

Het intakegesprek is geheel vrijblijvend. Beschikt u niet over een persoonsgebonden budget, dan kan ik u helpen bij het aanvragen hiervan.