Bewindvoering

Soms is iemand door een psychische of verstandelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. In die gevallen kan bewindvoering een uitkomst zijn. Een bewindvoerder beheert de inkomsten en zorgt er onder andere voor dat vaste lasten op tijd worden betaald.
Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt alle financiële zaken.

Bewindvoering moet worden aangevraagd bij de kantonrechter. Aventurijn kan u bij deze aanvraag helpen. Als de kantonrechter uitspreekt dat een bewindvoering wenselijk is, kunnen wij deze voor u uitvoeren.

De kantonrechter bepaalt ook hoe lang de bewindvoering duurt en hoe lang goederen onder bewind worden gesteld. Meestal wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd. Wanneer blijkt dat iemand weer in staat is om zijn eigen financiën te regelen kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen.

Werkzaamheden
Aventurijn verzorgt de administratie en moet één keer per jaar tegenover de betrokkene rekening en verantwoording afleggen bij de kantonrechter. De bewindvoerder zorgt onder andere voor de afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een budgetbeheer-rekening op naam van de rechthebbende.

Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed. Bewindvoering wordt niet in een register bijgehouden.

Aanmelding en kosten
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden, zoals het aanvragen van de bewindvoering bij de rechtbank en de kosten voor de werkzaamheden van de bewindvoerder. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.

In geval van een laag inkomen is het mogelijk een beroep te doen op een bijdrage vanuit de Bijzondere Bijstand van de gemeente. Aventurijn kan helpen bij het doen van deze aanvraag.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aventurijn via telefoonnummer 06 – 42372598 of vul het contactformulier in.