Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt beschreven onder welke voorwaarden Aventurijn de zorg en diensten verleent. Deze voorwaarden gelden voor iedereen met wie Aventurijn een zorg- en dienstverleningsovereenkomst sluit. Hierbij houdt Aventurijn rekening met de geldende wet- en regelgeving.

Volledige algemene voorwaarden (PDF)